System franczyzowy winoznawcy.pl

winoznawcy.pl to sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, opartych na selekcjonowanym imporcie win.

Naszą ofertę kierujemy do osób które w sposób zawodowych chciałyby zająć się sprzedażą wina oraz dla tych, którzy już prowadzą własny biznes w tym zakresie.

Działając w sieci sklepów specjalistycznych gwarantujemy większą stabilność, rozpoznawalność i doskonały produkt dostępny tylko w naszej dystrybucji.

Licencja kosztuje 100,00 zł i jest jednorazowym wydatkiem Franczyzobiorcy; w trakcie trwania umowy nie stosuje się innych opłat a współpraca opiera się jedynie na sprzedaży towarów w układzie:

Franczyzodawca – Franczyzobiorca – Klient końcowy.

1. Korzyści dla uczestników sieci:

 • przekazanie praw do posługiwania się znakami graficznymi sieci winoznawcy.pl oraz przekazanie know-how,

 • oferta wyselekcjonowanych win od wybranych dostawców, gwarantująca korzystne marże dla partnerów handlowych,

 • produkty z wszystkich ważnych krajów i rejonów winiarskich świata,

 • oferowane wina dostępne tylko w kanale dystrybucyjnym sklepów specjalistycznych (poza sieciami dyskontowymi i wielkopowierzchniowymi),

 • organizacja czasowych promocji „WINOPOZNANIE”,

 • pełna obsługa „sprzedażowa”,

 • uruchomienie firmowego adresu mailowego, umieszczenie sklepu na stronie winoznawcy.pl,

 • wsparcie handlowe i merytoryczne,

 • szkolenia z zakresu wiedzy o winie i technikach sprzedaży.

Dzięki funkcjonowaniu w sieci winoznawcy.pl partner może liczyć na

 • większą rozpoznawalność,

 • lepsze ceny produktów, wynikające z korzystniejszej pozycji negocjacyjnej z producentami/dystrybutorami,

 • zachowanie niezależności prawnej, finansowej i organizacyjnej,

2. Obowiązki uczestników:

 • stosowanie oszyldowania i wzornictwa graficznego winoznawcy.pl,

 • wprowadzanie ogłaszanych promocji „WINOPOZNANIE”

 • zatowarowanie w produkty sieciowe,

Wymagania.

 • Poszukujemy lokalizacji w miastach wojewódzkich lub miastach o wielkości ok. 100 000 mieszkańców i większych,

 • Wstępna inwestycja na poziomie 30 000 – 50 000 zł (zależna od stanu lokalu),

 • Predyspozycje osobiste ułatwiające nawiązywanie kontaktów, utrzymywanie dobrych relacji z klientem i umiejętność zaangażowania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

kontakt:

Biuro Rozwoju Sieci Franczyzowej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 7,
tel. +48 668 693 395, +48 606 875 531 brsf@winoznawcy.pl